488

روزا خداروشکر خوب میگذرن:))

اگه جیغ بی هوای امروز تو حیاط دانشگاه تو اون شلوغی و در اثر افتادن گوشی هانی رو فاکتور بگیرم!

و همینطور جن اتاق و!

شیرینی دانمارکی هایی که تو خونه در نبودم قتل عام شدن هم!

+یه دختره تو کلاس عمومی که امروز دومین جلسه ای بود که استادش نیومد و مام قسر در رفتیم خیلی به نظرم اشناس!در نظر بچه هام اشنا بود باس امارشو در اریم جلسه بعد!

+این شبا درس خوندنامونم تبدیل به "نشست اپ کمدین گروهی" شده:))))فقط وسط نخاع و بصل النخاع
منبع این نوشته : منبع
میکنم ,حرفای روزمره